• Тематичні розділи • “HOMO EROTIKUS” •

• Тематичні розділи • “HOMO EROTIKUS” •

• Тематичні розділи • “HOMO EROTIKUS” •

Явища культури, якими б складними вони не були, завжди закорінені в біологічній основі. Розділеність людства за статтю – фундаментальна основа буття. Стать в людині – це не щось другорядне, що начебто йде за її поняттям. Стать – це і є сама людина, бо це перше, що її конституює. 

Правомірність цього твердження повною мірою розкривається при розгляді таких складових культури як еротика і сексуальність. Разом з тим спілкування статей і суто фізіологічні акти, що призводять до появи нащадків, є одним з найбільш семіотизованих і ритуально оформлених проявів людського життя, починаючи з давньокам’яної доби. Дослідники припускають, що секс вже тоді виражав щось більше, ніж прокреацію, задоволення. Він був тісно пов’язаний з культом, з анімістичними віруваннями, магією. Сексуальні стосунки, які відбувались у визначеному місці і в певний час, повинні були сприяти родючості землі, природи. Сексуальне життя, вірніше, його регламентовані, окультурені прояви антропологи, наприклад, вважають одним із засадничих чинників сапієнтизації.


Сексуальність формується з думок, фантазій, бажань, переконань, уподобань, ставлення, цінностей, поведінки, досвіду, ролей і стосунків, які мають відношення до сексу та еротичного бажання. На сексуальність впливає взаємодія біологічних, психологічних, соціальних, економічних, політичних, етичних, правових, історичних, релігійних і духовних факторів. Тож історики сексуальності постійно стикаються з проблемою визначення предмету дослідження, який стає все розмитішим і складнішим для аналізу: сексуальне життя у певний історичний період, уявлення про секс і сексуальність, форми виявів сексуального потягу – а чи щось інше? Йдеться про практики чи ідеї?


На рівні повсякденної свідомості ми далеко не завжди диференціюємо поняття “еротика” і “секс”. Загалом, поняття “cекс” ми розуміємо як категорію близьких людських відносин, що спрямована на задоволення статевого потягу, у вузькому сенсі це – коїтус. Еротика у широкому розумінні – сукупність усього, що пов’язано зі статевою любов’ю, її розвитком і проявами у спілкуванні, моді, мистецтві тощо. 

• Тематичні розділи • “HOMO EROTIKUS” • 


• ЕВОЛЮЦІЯ ІНТИМНОСТІ: ВІД ЕДЕМУ ДО МЕРЕЖІ

• Передмова

• УКРАЇНСЬКА ЕТНОЕРОТИКА

• “Код Котигорошка”: казково-героїчний чи рослинно-еротичний?

 Коні не винні?: еротична символіка коня в українському фольклорі
• Жаб’яча етноеротика слов’ян
• “Кукурудзяні діти”: попкорн для психоаналітика