• Тематичні розділи • “HOMO EROTIKUS” •

• Тематичні розділи • “HOMO EROTIKUS” •

Еволюція інтимності: від Едему до Мережі


Книга висвітлює еволюцію поширених моделей інтимності, трансформацію ставлення до статі і сексуальності у структурі соціокультурних взаємодій різних історичних епох. З використанням значної кількості наукових джерел у контексті сучасної методології здійснено історико-психологічний аналіз інтимної сфери людського буття з біблійних часів до початку XXІ століття.
Для широкого кола читачів – студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться  запропонованою тематикою. 


  
Розділ 1. ПРИСТРАСТІ ЗА ЕДЕМОМ · 12

1.1. Смак “забороненого плоду”:
психологія гріхопадіння Адама і Єви · 13
1.2. Міфологема андрогінності:
створення людини і проблема статі · 25
1.3. Єва і Ліліт:
архети жіночої сутності · 41
1.4. “Содомський гріх”:
 релігія і гомосексуальність · 52

Розділ 2. АНТИЧНИЙ ЕРОС · 82

2.1. Стріли Ерота:
 між міфом і реальністю · 83
2.2. Античні концепти інтимності:
“філія”, “ерос”, “аґапе”, “сторґе” · 106
2.3. Пута Гіменея:
 від спартанського шлюбу до афінських повій · 131
2.4. Давньогрецька гомоеротика:
 відмінна інтимність чи збоченість? · 168

Розділ 3. ОГОЛЕНИЙ СХІД · 189

3.1. Давньоіндійський культ Лінгама:
до і після “Камасутри” · 190
3.2. Давньокитайська еротологія:
“Дао кохання” для “нефритових покоїв” · 208
3.3. Юдейська еротика:
“Пісня пісень” і правила “кошерного сексу” · 224
3.4. Інтимність по-арабськи:
 секс і полігамія в ісламі · 233

 Розділ 4. БЛУДНА ЄВРОПА · 248

4.1. Від Пріапа до Колодія:
фалічні культи язичницької Європи · 249 
4.2. У тенетах “прабатьківського гріха”:
 любострастя і християнський шлюб · 264 
4.3. Епоха лицарів:
 куртуазне кохання і реабілітація плоті · 293 
4.4. Любовні політики Нового часу:
 галантні забави і сімейні чесноти · 314 

Розділ 5. ЕРА ЛІБІДО · 339

5.1. Відкриття сексогенезу:
 інтимні пристрасті під прицілом науки · 340 
5.2. Психоаналіз:
 лібідо в “Едіповому трикутнику” · 367 
5.3. Сучасні концепції любові:
 від загальної соціології до психогенетики · 392 
5.4. Піонери досліджень інтимного життя:
 пошуки “формули кохання” · 429 

Розділ 6. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ІНТИМНОСТІ · 449

6.1. Глобалізація й інтимно-шлюбні орієнтації:
 від гетеросексизму до поліамурності · 450 
6.2. Етногеографія кохання:
 крос-культурні особливості і перспективи · 476 
6.3. Покоління порно:
 інтимність і сексуальність у Міжмережжі · 492

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ · 509

• Тематичні розділи • “HOMO EROTIKUS” •

Явища культури, якими б складними вони не були, завжди закорінені в біологічній основі. Розділеність людства за статтю – фундаментальна основа буття. Стать в людині – це не щось другорядне, що начебто йде за її поняттям. Стать – це і є сама людина, бо це перше, що її конституює. 

Правомірність цього твердження повною мірою розкривається при розгляді таких складових культури як еротика і сексуальність. Разом з тим спілкування статей і суто фізіологічні акти, що призводять до появи нащадків, є одним з найбільш семіотизованих і ритуально оформлених проявів людського життя, починаючи з давньокам’яної доби. Дослідники припускають, що секс вже тоді виражав щось більше, ніж прокреацію, задоволення. Він був тісно пов’язаний з культом, з анімістичними віруваннями, магією. Сексуальні стосунки, які відбувались у визначеному місці і в певний час, повинні були сприяти родючості землі, природи. Сексуальне життя, вірніше, його регламентовані, окультурені прояви антропологи, наприклад, вважають одним із засадничих чинників сапієнтизації.


Сексуальність формується з думок, фантазій, бажань, переконань, уподобань, ставлення, цінностей, поведінки, досвіду, ролей і стосунків, які мають відношення до сексу та еротичного бажання. На сексуальність впливає взаємодія біологічних, психологічних, соціальних, економічних, політичних, етичних, правових, історичних, релігійних і духовних факторів. Тож історики сексуальності постійно стикаються з проблемою визначення предмету дослідження, який стає все розмитішим і складнішим для аналізу: сексуальне життя у певний історичний період, уявлення про секс і сексуальність, форми виявів сексуального потягу – а чи щось інше? Йдеться про практики чи ідеї?


На рівні повсякденної свідомості ми далеко не завжди диференціюємо поняття “еротика” і “секс”. Загалом, поняття “cекс” ми розуміємо як категорію близьких людських відносин, що спрямована на задоволення статевого потягу, у вузькому сенсі це – коїтус. Еротика у широкому розумінні – сукупність усього, що пов’язано зі статевою любов’ю, її розвитком і проявами у спілкуванні, моді, мистецтві тощо. 

• Тематичні розділи • “HOMO EROTIKUS” • 


ЕВОЛЮЦІЯ ІНТИМНОСТІ

• УКРАЇНСЬКА ЕТНОЕРОТИКА

• “Код Котигорошка”: казково-героїчний чи рослинно-еротичний?

 Коні не винні?: еротична символіка коня в українському фольклорі
• Жаб’яча етноеротика слов’ян